Eemanszaak naar BV

Van eenmanszaak naar BV

Weten of een BV iets voor u is? Bent u op dit moment ondernemer middels een eenmanszaak of V.o.f. dan bestaat de mogelijkheid om uw bestaande onderneming om te zetten naar een BV. Er wordt ook wel gesproken over het inbrengen van uw onderneming.

De belangrijkste overwegingen om deze inbreng te onderzoeken hangt samen met het belastingvoordeel in de BV en het spreiden van ondernemersrisico. De toekomstige winst bij een BV is namelijk lager belast tegen een lager tarief in de vennootschapsbelasting. Tot een winst van € 200.000 is dit tarief in 2013 20%. Is uw winst hoger dan € 200.000 dan is het tarief 25%. Ook is na een dergelijke omzetting uw privévermogen afgeschermd van uw bedrijfsvermogen.

Indien u voor eigen rekening en risico een onderneming drijft, is er in beginsel sprake van een eenmanszaak. Bij deze rechtsvorm is er geen onderscheid tussen privé-vermogen en ondernemingsvermogen. Hieruit volgt dat winsten direct aan de ondernemer ten goede komen, maar ook dat de ondernemer als persoon volledig aansprakelijk is voor schulden van de onderneming. In het ergste geval kan een zakelijke schuldeiser zijn vordering verhalen op het privé-vermogen van de ondernemer, bijvoorbeeld de woning. Dit is de reden dat veel ondernemers zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden en het huis 'op naam' van de niet-ondernemende huwelijkspartner staat. Het voorgaande – privé-aansprakelijkheid – geldt eveneens voor ondernemers die samen met één of meer firmanten werkzaam zijn in een vennootschap onder firma (v.o.f.). Ook een maat in een maatschap kan in privé aansprakelijk worden gesteld, doch hierbij gelden enkele afwijkingen waarop ik in dit kader niet verder zal ingaan.

Fiscale aspecten

Over de winst die de ondernemer behaalt met de onderneming is inkomstenbelasting verschuldigd. De verschuldigde inkomstenbelasting wordt berekend aan de hand van de bekende tariefschijven (2014: Box 1; oplopend van 33% tot 52% vanaf een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 56.531). Alvorens de verschuldigde belasting over de winst te berekenen kan de ondernemer op de winst een bedrag in aftrek brengen voor zijn oudedagsvoorziening (oudedagsreserve voor ondernemers: ook wel bekend als 'FOR') en vanwege het feit dat hij ondernemer is (de ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek) . Voorts kan gebruik worden gemaakt van de MKB-winstvrijstelling. Deze biedt ondernemers een vrijstelling ter grootte van 14% van de winst. Anders gezegd: het maximale tarief inkomstenbelasting 2014 van de ondernemer daalt daarmee van 52% naar 44,7%.

Het voorgaande geldt eveneens voor ondernemers die samen met één of meer firmanten of maten een vennootschap onder firma of maatschap drijven.

De B.V. (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

Juridische aspecten

Een andere rechtsvorm waarin de onderneming kan worden ondergebracht is de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kortweg 'B.V.'. Het vermogen van de B.V. is verdeeld in aandelen die bij oprichting aan de oprichter(s) worden uitgereikt . Elk aandeel geeft de houder daarvan (aandeelhouder) normaliter recht op inspraak (stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders) en een deel van de winst (dividend). Een B.V. is een rechtspersoon. Dit betekent dat de B.V. los van haar aandeelhouders rechten en verplichtingen kan aangaan en daarvoor, behoudens enkele uitzonderingen die gelden voor bestuurders, zelf aansprakelijk is. Schuldeisers kunnen hun vordering in principe dan ook slechts verhalen op de B.V. zelf. Een aandeelhouder loopt daardoor het risico dat zijn aandelen niets meer waard zijn, maar het privé-vermogen blijft buiten schot . Voor het oprichten van een B.V. is het sinds oktober 2012 (in werking treding wetgeving 'Flex-B.V.') niet meer nodig een bedrag van tenminste € 18.000 als kapitaal te storten.
Zie ook het artikel over de Flex-B.V.-wetgeving, waarin o.a. wordt gesproken over per 1 oktober 2012 in werking getreden flexibele B.V.-recht, waarin niet langer de verplichting bestaat om bij oprichting € 18.000 aandelenkapitaal te storten en waarin nieuwe mogelijkheden zijn geïntroduceerd zoals stemrechtloze aandelen en winstrechtloze aandelen.

Het omzetten kan op diverse manieren plaatsvinden en is aan regels gebonden. Wenst u nadere informatie te ontvangen of eens vrijblijvend hierover van gedachte te wisselen dan kunt u een adviesgesprek aanvragen.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Live Chat

Gratis adviesvraag

Heeft u een adviesvraag? Wij helpen u graag met al uw bedrijfseconomische of fiscale vragen. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een specialist van ons bureau meestal een goede indruk van de oplossing van uw situatie.

Velden met een * zijn verplicht.


Binnen één werkdag zullen wij uw vraag proberen te beantwoorden. Wij zullen discreet met uw vraag omgaan en deze niet delen met derden. Wij werken niet samen met externe adviseurs en uw vraag wordt te allen tijde behandeld door een medewerker van ons bureau.