Ondernemer in de BV (dga)

Een BV kunt u alleen of samen met anderen oprichten. Voor de oprichting schakelt u een notaris in. In de notariële akte wordt onder meer vastgelegd hoeveel aandelen elk van de oprichters in de bv krijgt. Er zijn diverse soorten aandelen. U kunt bijvoorbeeld winstgerechtigde aandelen hebben, maar beperkt stemrecht hebben. U profiteert dan wel van de winsten, maar u hoeft dan niet per se een doorslaggevende invloed te hebben op het beleid.

De BV als rechtspersoon wordt beschouwd als de onderneming. De BV betaalt over de winst vennootschapsbelasting.

Voor de BTW is de BV ondernemer. De BTW-regels zijn op de BV van toepassing. Als de BV personeel in dienst neemt, krijgt de BV te maken met loonbelasting en dividendbelasting.

Als u directeur-grootaandeelhouder bent van de BV en u ontvangt een salaris van de BV, dan gelden voor u wat de belastingen betreft dezelfde regels als voor andere werknemers. Over het salaris houdt de BV als uw werkgever loonheffingen in en u betaalt, net als elke werknemer, inkomstenbelasting.

Let op!

Als u zich geen of een ongebruikelijk laag salaris laat betalen, houden wij toch rekening met een zogenoemd gebruikelijk loon. Over dit gebruikelijk loon moet de BV dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden en afdragen.

Als de BV dividend uitkeert op uw aandelen, houdt de BV dividendbelasting in.

Bent u zelf directeur-grootaandeelhouder van de BV, dan bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat geldt doorgaans ook voor meewerkende familieleden. Meer informatie hierover vindt u bij Bijzondere arbeidsrelaties van het 'Handboek loonheffingen'.

De bv is een rechtspersoon en is daarom in principe zelf aansprakelijk voor haar schulden. Maar als directeur of eigenaar kunt u bij wanbeheer ook aansprakelijk worden gesteld.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Live Chat

Hulp nodig?

Bij het aanvragen van uw offerte?

0168 32 77 02