Huwelijkse voorwaarden

Gelukkig getrouwd? Dan bestaat er een kans dat u nauwelijks nadenkt over gemaakte huwelijkse voorwaarden tussen u en uw partner, voor zover u al gehuwd bent onder huwelijkse voorwaarden. Motieven voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden staan hieronder :

 • Ter vaststelling van de verdeling van inkomen en vermogen bij aanvang van uw huwelijk.
 • Beperken van zakelijke risico’s van (een van) de echtgenoten, bijvoorbeeld bij een faillissement van een onderneming;
 • Schulden van een van de echtgenoten;
 • Wens van echtgenoten om financieel onafhankelijk te blijven;
 • Grote financiële verschillen qua vermogen en inkomen tussen echtgenoten;
 • Bescherming familievermogen (erfenissen en schenkingen);
 • Bescherming rechten van kinderen uit eerder huwelijk;
 • Afspraken over het delen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij overlijden respectievelijk echtscheiding;
 • Verzorging van de overblijvende partner ingeval van overlijden.

Meestal komen de huwelijkse voorwaarden pas weer tevoorschijn in geval van echtscheiding, wanneer er zich een privéschuldeiser meldt of bij overlijden van een van de echtgenoten. Omdat huwelijkse voorwaarden mede de samenstelling en omvang van de nalatenschap bepalen, is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat het testament en de huwelijkse voorwaarden op elkaar zijn afgestemd.

Jaarlijks verrekenbeding

Veelal hebben de echtgenoten een periodiek verrekenbeding in hun huwelijkse voorwaarden opgenomen. Dat betekent dat ze elk jaar het overgebleven inkomen dienen te verdelen. Dit is het bedrag wat over is gebleven na de huishoudelijke uitgaven. Maar zeker in een goed huwelijk wordt dit nogal eens vergeten, met alle gevolgen van dien als er later toch problemen ontstaan, bijvoorbeeld tijdens een echtscheiding.

Is de onderneming na het huwelijk gestart, dan kan dat zomaar de helft zijn,   bestond de onderneming al, dan gaat het om een deel van het vermogen van de   onderneming. "En in de wet staat ook nog dat een echtgenoot in het geval van echtscheiding recht heeft op een deel van ‘opgepotte winsten’ als overeengekomen is dat ondernemingswinst ook onder het inkomen valt. Maar ja, hoe bereken je opgepotte winsten?"

Het zou beter zijn om het verrekenbeding wettelijk gezien af te schaffen.

Vergeten te verrekenen, wat nu?

Wat moet u als ondernemer doen als u nu al jaren vergeten bent te verrekenen? Het is alnog mogelijk om een verrekening over de laatste jaren op te maken. Daarvoor kunt u een fiscalist van ons kantoor bijvoorbeeld inhuren om u daarbij te helpen.

Een alternatief voor een finaal verrekenbeding is koude uitsluiting, waarbij beide echtelieden financiëel geheel onafhankelijk blijven. Vooral als beide echtgenoten ondernemer zijn is dat een goede optie. Er is dan sprake van twee gescheiden vermogens.

Overigens blijft een scheiding voor ondernemers extra lastig, ook als ze de huwelijkse voorwaarden wel goed hebben geregeld. Zo ontstaat er bij het toekennen van alimentatie vaak discussie over het inkomen van de ondernemer. 

Net als uw testament zijn uw huwelijkse voorwaarden aan verandering onderhevig. Wet- en regelgeving en uw eigen situatie veranderen doorlopend. Het blijft hierdoor zinvol zijn om uw huwelijkse voorwaarden regelmatig aan te passen of op te heffen. Door hier aandacht aan te besteden kunt u een hoop problemen voorkomen en kunt u de financiële en fiscale gevolgen beïnvloeden. Ook het uitvoeren van het verrekenbeding vergt specifieke aandacht.

 

Heeft u een adviesvraag? Wij helpen u graag met al uw bedrijfseconomische of fiscale vragen. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een specialist van ons bureau meestal een goede indruk van de oplossing van uw situatie.

Velden met een * zijn verplicht.


Binnen één werkdag zullen wij uw vraag proberen te beantwoorden. Wij zullen discreet met uw vraag omgaan en deze niet delen met derden. Wij werken niet samen met externe adviseurs en uw vraag wordt te allen tijde behandeld door een medewerker van ons bureau.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Live Chat

Waarom klanten ons kiezen?

  • Wij werken landelijk
  • Wij werken op basis van vaste tarieven voor vaste werkzaamheden;
  • Wij hanteren geen vast contract, u kunt maandelijks opzeggen;
  • Maandelijkse nieuwsbrief met belastingtips;
  • Wij geloven in een persoonlijke relatie met een vaste accountmanager en vaste medewerkers;
  • Kosteloos kennismakingsgesprek, desgewenst bij u op het bedrijf of aan huis;
  • Binnen 1 dag antwoord op uw e-mail;
  • Direct contact met een medewerker;
  • Haal- en brengservice voor uw administratie;
  • Maximale belastingbesparing;
  • Gratis overstapservice.

Wij wassen uw auto!

Bezoekt u ons kantoor voor een kennismakingsgesprek dan reinigen wij uw auto, van binnen en buiten!

Carwash