Rekening-courant met uw BV

Uw B.V. hoeft u geen rente in rekening te brengen over een rekening-courantverhouding die gedurende het gehele kalenderjaar niet hoger is geweest dan € 17.500. Voorwaarde is wel dat de B.V. geen rentekosten in mindering brengt op haar winst.

De B.V. mag ook een hypotheek voor uw eigen woning verstrekken, dit kan zowel renteloos als tegen een marktconforme rente. Kijkt u elders op deze internetsite voor de benodigde informatie.


 

Heeft u een adviesvraag? Wij helpen u graag met al uw bedrijfseconomische of fiscale vragen. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een specialist van ons bureau meestal een goede indruk van de oplossing van uw situatie.

Velden met een * zijn verplicht.


Binnen één werkdag zullen wij uw vraag proberen te beantwoorden. Wij zullen discreet met uw vraag omgaan en deze niet delen met derden. Wij werken niet samen met externe adviseurs en uw vraag wordt te allen tijde behandeld door een medewerker van ons bureau.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Live Chat

Laatste nieuws

  Te hoge woonoppervlakte vermeldt. Schadeplichtig?

Te hoge woonoppervlakte vermeldt. Schadeplichtig?

woensdag 19/04/2017

Er komen steeds meer discussies bij de rechter terecht met betrekking tot een onjuiste vermelding van de woonoppervlakte. In de makelaardij is de voorgeschreven methode om woonruimte te meten de zogeheten NEN2580 norm. Is bij een afwijking in de verkoopinformatie van deze norm de verkoper dan ook direct schadeplichtig?

  Banken en geldverstrekkers moeten boeterente herberekenen.

Banken en geldverstrekkers moeten boeterente herberekenen.

woensdag 05/04/2017

Banken en andere geldverstrekkers moeten van de toezichthouder (AFM) de in rekening gebrachte boeterentes vanaf 14 juli 2016 opnieuw gaan berekenen. Dit kan betekenen dat consumenten nog recht hebben op een terugbetaling van de boete indien deze foutief blijkt te zijn. In ieder geval consumenten die een hypotheek vanaf 14 juli 2016 hebben overgesloten komen in aanmerking voor een herberekening. U kunt ook zelf de specificatie van de boeterente opvragen om deze te controleren.

  Nieuwe regels omtrent afkopen spaar- of beleggingshypotheek

Nieuwe regels omtrent afkopen spaar- of beleggingshypotheek

maandag 03/04/2017

Sinds 1 april 2017 is het mogelijk om uw bestaande spaar- of beleggingsverzekering die in box 1 valt voordelig af te kopen. Deze hypotheekvorm kon worden afgesloten in de periode voor 1 januari 2013 en had onder andere als voorwaarde voor een belastingvrije uitkering dat minimaal 15 jaar premie zou worden betaald.

Aanvullende ontslagvergoeding is belast

maandag 04/07/2016

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de zaak behandeld van een gewezen werknemer vanwege de belastbaarheid van een aanvullende ontslagvergoeding. In 2013 heeft deze meneer een ontslagvergoeding ontvangen die onder de toenmalige stamrechtvrijstelling viel. In 2014 heeft hij tijdens een gerechtelijke procedure een aanvullende ontslagvergoeding toegewezen gekregen vanwege kennelijk onredelijk ontslag.

Kapitaal binnen stamrecht BV bij echtscheiding verdelen?

maandag 04/07/2016

Normaliter is de gangbare praktijk dat de uitkeringen vanuit een stamrechtvoorziening vallen binnen de huwelijksgemeenschap indien de uitkeringen zijn gestart voorafgaand aan de beëindiging van het huwelijk. Zijn de uitkeringen niet gestart, dan valt het stamrechtkapitaal buiten het huwelijk.

  Wilt u een gratis huis op Sicilië?

Wilt u een gratis huis op Sicilië?

vrijdag 26/06/2015

In de plaats Gangi op het prachtige eiland Sicilië is dit mogelijk. Men heeft behoefte aan nieuwe bewoners en om die reden heeft de gemeente besloten een aantal huizen weg te geven.

  Meer diensten en producten onder het hoge BTW-tarief

Meer diensten en producten onder het hoge BTW-tarief

woensdag 17/06/2015

Vandaag is bekend geworden dat in de plannen van de regering om de belastingen te herzien sterk wordt ingezet op een hogere BTW. Met name diensten en producten waar nu een BTW-tarief van 6% voor gerekend dient te worden zal worden verhoogd naar 21%.

  Belastingplan blijft voorlopig geheim

Belastingplan blijft voorlopig geheim

maandag 15/06/2015

Het lijkt erop dat het nieuwe belastingplan vooralsnog in blauwe rook op gaat als het aan de oppositie ligt. Er zijn weinig politieke partijen enthousiast over het voornemen van de regering om dit nieuwe belastingplan voor de komende jaren te bespreken in achterkamertjes. Liever ziet men dit ingrijpende plan in de openbaarheid verschijnen om er dan over te spreken. Vooralsnog lijkt de regering hier niet toe geneigd. Omdat dit belastingplan vermoedelijk een grote systeemwijziging met zich zal meebrengen willen wij benoemen welke elementen in dit plan mogelijk aan de orde komen.

Prinsjesdag special

donderdag 09/10/2014

Op de 200e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. In zijn (tweede) troonrede gaf Koning Willem-Alexander aan dat volgend jaar geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn en voor ongeveer € 1 mld aan eerder voorgenomen lastenverzwaringen voor burgers niet hoeft te worden doorgevoerd, omdat het overheidstekort in 2015 naar verwachting daalt tot 2,2%.

Aflossen kleine hypotheek

donderdag 09/10/2014

Aflossen kleine hypotheek

Als u in 2014 een koopwoning heeft met een relatief lage hypotheekschuld kan het financieel interessant zijn deze hypotheek af te lossen met spaargeld. Uiteraard dient u dan het spaargeld wel te kunnen missen.

  Erfenis accepteren of niet

Erfenis accepteren of niet

maandag 01/09/2014

Een erfenis kan ook een loden last zijn. Om die reden delen wij met u de zaak die recent bij onze collegae van WOZ-specialisten heeft gespeld. De namen van de hoofdpersonen in dit artikel zijn niet de echte namen, maar omwille van privacy aangepast.

Reeleezee

maandag 18/08/2014

Softwareleverancier Reeleezee introduceert een ‘zelflerend systeem’ ten behoeve van het scannen en boeken van administratieve gegevens. Het systeem steunt op concepten als Big Data en wisdom of the crowd en kan zowel pdf’s, gescande documenten, jpg’s als emailberichten verwerken. De functie is o.a. beschikbaar via Reeleezee’s accountancyportal en kan zo ook gebruikt worden in combinatie met boekhoudsoftware van andere leveranciers. Vooral het zelflerende aspect aan deze boekhoudsoftware kan gebruikers aanspreken. Immers voor het simpel inscannen en verwerken van een factuur is voldoende generieke software beschikbaar.

1 op 6 bezig met koopwoning

zaterdag 16/08/2014

Veel consumenten zijn de laatste tijd positief gestemd over de vooruitzichten van de woningmarkt. Niet alleen blijkt uit berichtgeving in de media. Ook in onze praktijk zien wij opvallend veel interesse. Kandidaat-kopers zijn eerder bereid om de vraagprijs te bieden dan de periode hiervoor.

  Accountant offerte

Accountant offerte

zaterdag 16/08/2014

Als ondernemer heeft u jaarlijks te maken met een aantal verplichtingen richting onder andere de belastingdienst of uw huisbank. Hiervoor heeft u misschien een deskundige ingehuurd om u bij te staan bij het opstellen van bijvoorbeeld uw jaarstukken en belastingaangifte. Deze deskundige kan een accountant, boekhouder of belastinadviseur zijn. In de volksmond wordt vaak het  begrip accountant gebruikt. Opgemerkt dient te worden dat een accountant een wettelijk beschermde titel is. In hoeverre zijn de kosten van deze dienstverleners duidelijk en transparant en hoe weet u nu of de tarieven marktconform zijn.

  Blok-hypotheek mislukt

Blok-hypotheek mislukt

donderdag 14/08/2014

Iets wat door de markt al bij de introductie van de zogeheten Blok-hypotheek was voorspelt is bewaarheid. Nu anderhalf jaar na de introductie blijkt dat geen enkele hypotheekverstrekker de duohypotheek, beter bekend als de Blok-hypotheek, aanbiedt. Zelfs de staatsbanken ABN Amro en SNS Bank bieden deze hypotheek niet aan. 

Economie groeit gering

donderdag 14/08/2014

Volgens het CBS groeide de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,5% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. De groei is vooral te danken aan de export. Consumenten gaven evenveel uit als vorig jaar. Bestedingen aan duuzame consumptiegoederen en in de horeca zitten voor het eerst sinds lange tijd wel weer in de lift.

Stamrecht BV geld onttrekken wordt lastiger

donderdag 14/08/2014

Er is de afgelopen jaren voor circa 13 miljard euro aan gouden handdrukken in belastingvriendelijke stamrechtvoorzieningen afgestort. Tot nu toe kunnen zij dat geld in één keer of in de vorm van periodieke uitkeringen opnemen. Binnenkort wordt het lastig om geld uit die voorziening te halen voor consumptieve doeleinden, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of vakantie.

Verlenging tijdelijke schenkingsvrijstelling

dinsdag 12/08/2014

Vandaag pleit de NVM voor een verlenging van de huidige verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000. 

"De huizenmarkt heeft nog steeds stimulering nodig. Deze regeling heeft een positief effect en nu de woningmarkt aantrekt, wordt er ook steeds meer gebruik van gemaakt", aldus Kimman.

Belastingadviseur Wassenaar

zondag 01/06/2014

Is uw bedrijf gevestigd in de regio Haaglanden en heeft u interesse in fiscaal en bedrijfseconomisch advies? In dat geval helpen wij u graag. Ook als u ontevreden bent over bijvoorbeeld uw accountant of belastingadviseur. Zelfs als u tevreden bent kan een overstap zinvol zijn. Wij attenderen u graag op onze unieke voorwaarden. Zo werken wij met vaste tarieven voor vaste werkzaamheden. Hiermee voorkomt u vervelende declaraties achteraf. 

  Gemeenten traag met afwerken bezwaarschriften 2013 tegen WOZ-waarde

Gemeenten traag met afwerken bezwaarschriften 2013 tegen WOZ-waarde

woensdag 08/01/2014

Tientallen gemeenten lopen achter met de afhandeling van duizenden bezwaarschriften over de WOZ-waarde, terwijl de komende weken de nieuwe beschikkingen alweer worden verstuurd. In 23% van de bezwaarschriften uit de praktijk van WOZ-specialisten blijkt dat gemeenten nog geen uitspraak hebben gedaan.

  Echtscheiding vergt soepelere hypotheekregels

Echtscheiding vergt soepelere hypotheekregels

vrijdag 20/12/2013

Een aantal partijen waaronder Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond roepen minister Stef Blok (Wonen) op om de hypotheekregels bij echtscheidingen makkelijker te maken. De nieuwe strengere regels brengen huiseigenaren in financiële problemen, zeggen de belangenbehartigers vrijdag. De fiscale regels voor de hypotheekschuld zijn aangescherpt. Huiseigenaren met een nieuwe hypotheek mogen alleen hypotheekrente aftrekken, als ze de schuld binnen dertig jaar aflossen.

  Zonnepanelen geplaatst? Kies ervoor om BTW-ondernemer te worden.

Zonnepanelen geplaatst? Kies ervoor om BTW-ondernemer te worden.

vrijdag 20/12/2013

Bent u particulier en bent u van plan zonnepanelen te plaatsen of heeft u dat recent gedaan? Dan heeft u – als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie eerder dit jaar – recht op aftrek van de btw op de panelen en plaatsingskosten. Vanzelfsprekend als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moet u zich bijvoorbeeld aanmelden bij de Belastingdienst als BTW-ondernemer waardoor u 21% BTW over de materiaalkosten en 6% BTW over de arbeid kunt claimen.

 

  Hypotheek proef flexwerkers

Hypotheek proef flexwerkers

vrijdag 13/12/2013

Obvion, VEH en Randstad starten in januari 2014 met een proef waarbij flexwerkers eerder een hypotheek kunnen krijgen. Nu moet men eerst 3 jaaropgaven overleggen om in aanmerking te kunnen komen voor een hypotheek.

Plannen nieuw ontslagrecht

woensdag 04/12/2013

Minister Asscher van Sociale Zaken stuurt vrijdag 6 december 2013 zijn plannen voor hervorming van het ontslagrecht en de WW naar de Tweede Kamer. Het gaat hierbij om maatregelen die in het sociaal akkoord met vakbonden en werkgevers zijn afgesproken.

  Nieuwe marktplaats voor ZZP

Nieuwe marktplaats voor ZZP

maandag 02/12/2013

Binnenkort opent de online marktplaats Canhav virtueel haar deuren. Op deze marktplaats wordt het mogelijk voor ondernemers cq zzp'ers om zakelijk te ruilen.

  Nieuwe NHG-regels 2014 zijn bekendgemaakt

Nieuwe NHG-regels 2014 zijn bekendgemaakt

donderdag 14/11/2013

Met ingang van 1 januari 2014 ontstaat de mogelijkheid om restschulden onder voorwaarden met NHG mee te financieren. Daarnaast wordt er een eigen risico ingevoerd op nieuwe NHG-leningen. Dat is ook nieuw. Verder is overeenstemming bereikt over de toekomstige ontwikkeling van de NHG-kostengrens op langere termijn. Na 2016 wordt de NHG-kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

Rentevisie Aegon op de geld- en kapitaalmarkt

maandag 11/11/2013

In dit bericht treft u de visie op de ontwikkeling van de rente op de geld- en kapitaalmarkt aan van Aegon. De invloed van deze ontwikkelingen is direct van toepassing op de renteinkomsten van uw spaargeld en tarieven voor nieuw af te sluiten hypotheken en leningen.

  Hema biedt een notarisservice aan

Hema biedt een notarisservice aan

dinsdag 29/10/2013


HEMA start vanaf heden een notarisservice waar u tegen een bijzonder laag tarief een samenlevingsovereenkomst of testament kunt laten opstellen. De werking is vrij simpel. U voert via de website van de HEMA uw gegevens in voor een akte waarna u gebeld wordt door de aangesloten notaris. Dit zijn 26 notariskantoren welke u dan uitnodigen om de akte na ondertekening en betaling te komen ondertekenen.

Inmiddels heeft de KNB (beroepsvereniging notarissen) een procedure gestart met als doel om de verkoop via de HEMA te staken. Wordt vervolgd.

Rijk rekenen

maandag 28/10/2013


Vanochtend is het in het Brabants Dagblad te lezen dat de rijksoverheid al 3 jaar op rij veel minder aan belasting ophaalt dan eerder is begroot. Wanneer verlies je je geloofwaardigheid als overheid?

  Autokosten ondernemers stijgen in 2014

Autokosten ondernemers stijgen in 2014

woensdag 23/10/2013

Het sluitstuk van de begroting voor het Belastingplan 2014 is op het bord van de automobilist terecht gekomen. En dan met name bij de zakelijke autorijder. Zoals mogelijk bekend is het nog steeds aantrekkelijk om dit jaar nog de aanschaf van een geheel of gedeeltelijk elektrisch rijdende auto aan te schaffen. U heeft hiermee dan de komende jaren bijvoorbeeld 0% bijtelling.

 

  Wijzigingen belastingplan 2014

Wijzigingen belastingplan 2014

dinsdag 22/10/2013

Gisteren verscheen van de hand van staatssecretaris Weekers een brief met daarin fiscale maatregelen voor 2014. Deze wijzigingen zijn grotendeels voortgekomen uit afspraken met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP.

 • Tijdelijke verlaging tarief box 2 naar 22% (tot € 250.000);
 • De zelfstandigenaftrek blijft in stand;
 • De regeling herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur wordt verlengd tot en met 2014;
 • De tijdelijke regeling van de termijn van de verhuisregelingen wordt verlengd tot en met 2014;
 • De fiscale aftrek specifieke zorgkosten;
 • De afbouw van de algemene heffingskorting die voor 2015 en later was voorzien, wordt teruggedraaid;
 • De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt in 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft;
 • Het tarief eerste schijf IB/LB wordt in 2014 met 0,75%-punt verlaagd;
 • De herziening van de keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen wordt op enkele punten aangepast; 
 • Er wordt geen revisierente meer in rekening gebracht bij onregelmatige afwikkeling van een stamrecht;
 • De 80%-regeling bij afwikkeling stamrecht wordt beperkt;
 • Verlenging verlaagd btw-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 januari 2015;
 • Schenkingen die onder de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 vallen, worden niet in de erfbelasting betrokken als de schenker binnen 180 dagen overlijdt;
 • CO2-grenzen in de BPM worden aangepast;
 • De leidingwaterbelasting wordt verhoogd;
 • De in 2012 afgeschafte afvalstoffenbelasting wordt per 1 oktober 2014 heringevoerd. 

 

Belasting ontduiken door uit te schrijven

maandag 21/10/2013

Zondag 20 oktober is in De Telegraaf te lezen dat 'misdaadondernemers' op grote schaal belasting ontduiken door zich in Nederland uit te schrijven. Men zegt vervolgens naar het buitenland te zijn vertrokken, maar in werkelijkheid resideert men nog gewoon in Nederland.

RTL Nieuws had het rapport in handen gekregen en citeerde er zondag uit. Volgens de Belastingdienst doet de FIOD sinds begin dit jaar onderzoek naar deze manier van frauderen. Dat onderzoek loopt en er zijn dus nog geen conclusies en maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek klaar is.

 

Slachtoffer acquisitie- of faillissementsfraude hoeft niet op overheid te rekenen

dinsdag 15/10/2013

Bedrijven die slachtoffer zijn geworden van acquisitie- of faillissementsfraude hoeven volgens voormalig fraudeofficier Fred Speijers niet te rekenen op hulp van de overheid.

De overheid moet het makkelijker maken om via zo'n collectief een civiele procedure te starten. Dat kan nu ook al, maar alleen als de slachtoffers een stichting vormen, waarbij zij individueel geen zeggenschap meer hebben. 'Het risico is dan dat de advocaat die wordt benoemd, de stichting financieel leeg trekt. Dat moet dus anders.'

In de opzet van Speijers schakelt zo'n collectief een particulier onderzoeksbureau, dat samen met de advocaat achter het geld van de fraudeur aangaan. Daarmee moeten de schade van de slachtoffers en de juridische kosten worden betaald. 'De overheid zou die juridische kosten voor kunnen financieren.'

Politie en justitie richten de aandacht en middelen volgens Speijders vooral op fraude met overheidsregelingen, zoals fiscale en sociale-zekerheidsfraude. 'Het is logisch dat de overheid waakt over wat er met ons belastinggeld gebeurt, maar het gevolg daarvan is dat bedrijven en burgers die slachtoffer worden van fraude in de kou staan.'

Belastingplan 2014

vrijdag 27/09/2013

Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoewel vele maatregelen voortijdig waren uitgelekt en het CPB om die reden de Macro Economische Verkenning 2014 al op zondag 15 september 2014 publiceerde, werd het geheel pas realiteit met het uitspreken van de (eerste) troonrede door Koning Willem-Alexander.

Zzp-plannen de prullenbak in

vrijdag 23/08/2013

Als het aan Hans Wiegel ligt mogen de voorgenomen plannen om zelfstandig ondernemers extra te belasten regelrecht de prullenbak in. Vandaag is in De Telegraaf te lezen dat liberale erelid het niet eens is met de plannen van het kabinet.

ZZP’er kan onterecht betaalde belasting over zwangerschapsuitkering terugvragen

vrijdag 16/08/2013

Een ZZP'er die ten onrechte inkomstenbelasting heeft betaald over een zwangerschapsuitkering die zij van haar inkomensverzekeraar heeft ontvangen, kan gedurende het hele jaar 2013 nog een verzoek om ambtshalve vermindering bij de inspecteur van de Belastingdienst indienen over de jaren 2008 en volgende. Dat zegt staatssecretaris Weekers van Financiën in zijn beantwoording van vragen van Kamerleden over onterecht betaalde belasting door zwangere ZZP'ers.

  ZZP extra belast vanaf 2015

ZZP extra belast vanaf 2015

donderdag 01/08/2013

In het Financieele Dagblad is dinsdag te lezen dat het kabinet zzp'ers vanaf 2015 extra wil belasten. De impact is dat er voor circa een half miljard euro aan lastenverzwaringen wordt ingezet.

De maatregelen gaan één jaar later in dan het kabinet had voorzien. Het zou te ingewikkeld zijn om de maatregelen al vanaf 2014 in te laten gaan.