Aangifte inkomsensbelasting

ZZP´ers/ freelancers van wie de winst als resultaat uit overige werkzaamheden wordt beschouwd moeten eens per jaar aangifte voor de inkomstenbelasting doen. Aan het begin van het jaar ontvang je een aangiftebrief. Hierin word je verzocht om aangifte te doen over het voorgaande jaar. Over dat jaar heb je op basis van een schatting en voorlopige aanslag al een voorschot betaald. De aangifte inkomstenbelasting resulteert uiteindelijk in een definitieve aanslag, die verrekend wordt met de voorlopige aanslag.

Laat uw jaarrekening verzorgen door onze professionals

Een belangrijk onderdeel van de aangifte is de jaarrekening. Hiertoe behoort de fiscale winst- en verliesrekening en balans. Er is nogal wat boekhoudkundige kennis vereist voor de berekening hiervan. Wij kunnen dit voor jouw onderneming in orde maken.

 

 

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

  Wijzigingen belastingplan 2014

Wijzigingen belastingplan 2014

dinsdag 22/10/2013

Gisteren verscheen van de hand van staatssecretaris Weekers een brief met daarin fiscale maatregelen voor 2014. Deze wijzigingen zijn grotendeels voortgekomen uit afspraken met de fracties van D66, ChristenUnie en SGP.

 • Tijdelijke verlaging tarief box 2 naar 22% (tot € 250.000);
 • De zelfstandigenaftrek blijft in stand;
 • De regeling herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur wordt verlengd tot en met 2014;
 • De tijdelijke regeling van de termijn van de verhuisregelingen wordt verlengd tot en met 2014;
 • De fiscale aftrek specifieke zorgkosten;
 • De afbouw van de algemene heffingskorting die voor 2015 en later was voorzien, wordt teruggedraaid;
 • De werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar wordt in 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft;
 • Het tarief eerste schijf IB/LB wordt in 2014 met 0,75%-punt verlaagd;
 • De herziening van de keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen wordt op enkele punten aangepast; 
 • Er wordt geen revisierente meer in rekening gebracht bij onregelmatige afwikkeling van een stamrecht;
 • De 80%-regeling bij afwikkeling stamrecht wordt beperkt;
 • Verlenging verlaagd btw-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 januari 2015;
 • Schenkingen die onder de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 vallen, worden niet in de erfbelasting betrokken als de schenker binnen 180 dagen overlijdt;
 • CO2-grenzen in de BPM worden aangepast;
 • De leidingwaterbelasting wordt verhoogd;
 • De in 2012 afgeschafte afvalstoffenbelasting wordt per 1 oktober 2014 heringevoerd. 

 

Live Chat

Waarom klanten ons kiezen?

  • Wij werken landelijk
  • Wij werken op basis van vaste tarieven voor vaste werkzaamheden;
  • Wij hanteren geen vast contract, u kunt maandelijks opzeggen;
  • Maandelijkse nieuwsbrief met belastingtips;
  • Wij geloven in een persoonlijke relatie met een vaste accountmanager en vaste medewerkers;
  • Kosteloos kennismakingsgesprek, desgewenst bij u op het bedrijf of aan huis;
  • Binnen 1 dag antwoord op uw e-mail;
  • Direct contact met een medewerker;
  • Haal- en brengservice voor uw administratie;
  • Maximale belastingbesparing;
  • Gratis overstapservice.

Wij wassen uw auto!

Bezoekt u ons kantoor voor een kennismakingsgesprek dan reinigen wij uw auto, van binnen en buiten!

Carwash