Boeterente

In dit artikel vindt u uitgebreide informatie over het begrip boeterente. Daarnaast treft u tevens rekenmodule aan waarmee u kunt berekenen of het zinvol is uw hypotheek over te sluiten. 

Wat is nu boeterente?

Boeterente is een vergoeding cq boete die een geldverstrekker zoals een bank of verzekeraar in rekening kan brengen wanneer u uw lopende hypotheek wilt openbreken. Dit kan het geval zijn als u besluit uw rentevastperiode te veranderen of wenst over te sluiten naar een andere hypotheekverstrekker. U bent overigens pas een boeterente verschuldigd als de marktrente lager is dan de afgesproken contractrente. Op het moment dat u dan zou besluiten uw hypotheek over te sluiten, loopt de hypotheekinstelling dus rente-inkomsten mis. De geldverstrekker brengt u dan een boete in rekening als een vergoeding voor deze misgelopen inkomsten. Het is dus geen boete die u verschuldigd bent aan de overheid.

Hoe vindt de berekening van boeterente plaats?

Er zijn diverse methoden die gehanteerd worden om boeterente te berekenen. U kunt in uw hypotheekakte en hypotheekvoorwaarden achterhalen welke methode in uw situatie gebruikt zal worden. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde contante waarde methode. Als u een boete moet betalen, dan wordt de contante waarde clausule toegepast. Hierbij wordt gekeken naar de actuele hypotheekrente, de resterende rentevaste periode en de rente die u nog verschuldigd bent.
De acutele rente is de rente die de bank op het moment van vervroegde aflossing in rekening zou brengen voor vergelijkbare leningen vergeleken met de resterende contractsduur. Dat zijn nieuw te sluiten leningen met vergelijkbare onderpanden met een rentevaste periode die even lang is als de resterende rentevaste periode van de lening die wordt afgelost.


De resterende rentevaste periode is de periode vanaf de aflossingsdatum tot de eerstvolgende datum waarop de rente wordt herzien. Als deze datum later is dan de contractuele einddatum van uw hypotheek, wordt naar de einddatum van uw hypotheek gekeken. Komt de resterende rentevaste periode niet exact overeen met een rentevaste periode die op dat moment wordt aangeboden voor vergelijkbare leningen, dan wordt deze periode afgerond naar de meest dichtbij gelegen, kortere, rentevaste periode die de hypotheekinstelling op dat moment aanbiedt voor vergelijkbare leningen, met een minimum van 1 jaar.
De verschuldigde rente is de rente die verschuldigd is over de (gedeeltelijk) af te lossen lening.

De hoogte van de boeterente dient u ineens te voldoen aan de hypotheekinstelling tenzij u kiest voor rentemiddeling. In dat geval wordt de boeterente uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode.

Onjuiste boeterenteberekening

Mocht u reeds een berekening van de boeterente bij uw bank hebben opgevraagd dan kunt u deze ook na laten rekenen door ons. In sommige gevallen hanteert men onjuiste uitgangspunten en vergeet men kortingen toe te passen. Op deze wijze kan u een te hoge boeterente krijgen.

Het is niet uniek dat een hypotheekgever een geldverstrekker voor de rechter brengt en zijn boeterente aanvecht. 

Wenst u meer informatie te hebben over uw hypotheek. Neem dan gerust contact met ons op. Een kosteloos kennismakingsgesprek behoort altijd tot de mogelijkheden. Wij werken landelijk, zijn ook in de avonduren geopend en bezoeken u desgewenst aan huis. Onze financieel planners en hypotheekadviseurs zijn gecertificeerd. Nog belangrijker : onze klanten waarderen onze dienstverlening met een 8,6!

Door Boris Boon

Erkend Hypotheekadviseur | Cournot Adviseurs | Herengracht 518 Amsterdam | Prins Hendrikstraat 4 | Zevenbergen | 0168-327702

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Live Chat

Adviesvraag over hypotheken

Heeft u een adviesvraag met betrekking tot een hypotheek? Wij helpen u graag. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een hypotheekadviseur of financieel planner van ons bureau meestal een goede indruk van een mogelijke oplossing.

Velden met een * zijn verplicht.