BKR

Het BKR in Tiel registreert al sinds 1965 de betalingsmoraal van miljoenen Nederlanders ten aanzien van hun leningen en kredieten. Ook de achterstanden op hypotheken worden door het BKR geregistreerd. Wie een zogeheten BKR-codering oploopt door een betalingsachterstand heeft hier 5 jaar last van. Als u 5 jaar lang geen achterstanden meer oploopt op uw hypotheek of krediet dan pas kunt u weer opnieuw een hypotheek afsluiten.

Een achterstandsmelding wordt pas na meerdere maanden achterstand genoteerd. Een bank of geldverstrekker zal dus niet snel een nieuwe lening of hypotheek verstrekken als u een codering heeft. Zeker sinds de crisis in 2008 uitbrak zijn de verstrekkingsnormen alleen nog maar aangescherpt. Ook het aantal betalingsachterstanden is sinds de crisis opgelopen.

Er zijn diverse bedrijven die zich bezighouden met het verwijderen van BKR-registraties. U kunt deze vinden met een simpele zoekopdracht via een zoekmachine. Vaak wenst men u een abonnement aan te bieden. In de tussentijd gaat men op zoek naar een oplossing om uw BKR-codering te verwijderen. Naar onze mening staat dit verdienmodel haaks op uw belang en zou u voorzichtig dienen te zijn met het accepteren van dergelijke aanbiedingen.

Bent u namelijk van mening dat uw BKR-codering onterecht is dan bestaat er namelijk een onafhankelijke geschillencommissie waar u uw kwestie voor kunt leggen. In de praktijk komt het vaak voor dat u pas bij het aanvragen van een nieuwe lening of hypotheek geconfronteerd wordt met een codering. U kunt de geregistreerde gegevens bij het BKR opvragen via uw bank of - sinds kort - online via BKR rechtstreeks. Daarvoor dient u de website van BKR te bezoeken en u betaalt circa 15 euro voor het opvragen en toesturen van de gegevens zoals deze zijn geregistreerd bij BKR.

Stel dat u een doorlopend krediet heeft bij bank X en u bent het niet eens met een achterstandsmelding dan kunt u het beste beginnen door deze partij aan te schrijven en uw verhaal over te brengen. Onderbouw uw verhaal duidelijk met relevante feiten en voeg bijlagen toe waaruit uw onderbouwing blijkt. Voeg ook kopieën van de overeenkomst en betaalbewijzen bij, dit bespoedigt de behandeltermijn. Deze instantie kan namelijk de codering herstellen. Er ontstaat dan een zogeheten herstelmelding. Het is belangrijk dat u de correspondentie hierover en de toezegging van de bank dat er een vergissing is gemaakt bewaard. U kunt dit de komende 5 jaar nodig hebben.

Komt u er uiteindelijk samen met de bank niet uit dan kunt u altijd uw zaak nog voorleggen aan de Geschillencommissie BKR. Er zijn voorwaarden verbonden aan het indienen van uw klacht ook betaalt u 50 euro aan behandelingskosten.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering dan kunt u vanzelfsprekend uw klacht ook voorleggen. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zullen zij uw dossier in behandeling nemen.

Studieschuld bij een hypotheekaanvraag

Op 8 december 2013 heeft het BKR laten weten dat volgens hen in 39% van de hypotheekaanvragen een studieschuld niet wordt opgegeven. Dit is verontrustend aangezien de gemiddelde studieschuld enkele duizenden euro's bedraagt. Weliswaar is de rente waar tegen geleend kan worden relatief laag en de aflossingsverplichting eveneens. Toch dient voor een juiste beoordeling volgens de gedragscode voor hypotheken toch rekening te worden gehouden met deze verplichting. Zeker met de komst van het verwachte nieuwe leenstelsel voor studenten, waarbij de studieschuld toeneemt, zou het juist prettig zijn om deze studieschulden ook te registeren in het BKR.

Rol financieel adviseur bij BKR registratie & hypotheekaanvraag

Uit mijn praktijkervaring kan ik u melden dat ook uw financieel adviseur een bemiddelende rol kan spelen. Ik heb ooit eens meegemaakt dat een opdrachtgever zich bij mij meldde om een huis te kopen. De man in kwestie was een keurige man en wenste een hoekwoning aan te kopen. Tijdens het kennismakingsgesprek en de inventarisatie vraag ik opdrachtgevers altijd of er nog bijzonderheden te melden zijn over eerdere verplichtingen zoals een lening of hypotheek. Hierop werd ontkennend geantwoord. Vervolgens besprak ik tijdens een vervolggesprek het uiteindelijke hypotheekadvies en meneer Y wenste een aanvraag voor een hypotheek in werking te zetten. In de tussentijd was door een collega van ons kantoor de woning aangekocht en werd de koopovereenkomst opgesteld. Enkele werkdagen na de hypotheekaanvraag belde de bank in kwestie mij op met enkele indringende vragen over de aanvraag en meneer Y. Gedurende het telefoongesprek met de medewerker van de bank kreeg ik door dat ik met iemand sprak van de fraudeafdeling van de betreffende bank. Wat bleek? Meneer Y had een zogeheten A4-codering. Een A4-codering krijgt iemand die onvindbaar is voor betrokken instanties en niet beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats. Kortom u bent dan volkomen ontraceerbaar voor de bank.

Vervolgens wilde de medewerker van de bank precies weten hoe onze relatie met meneer Y precies tot stand was gekomen. Mij bekroop al snel het gevoel dat ik niet juist was geïnformeerd door meneer Y, maar mijn gevoel vertelde me dat hier mogelijk ook sprake was van een groot misverstand. Ik heb meneer Y vervolgens meteen gebeld en deze was totaal verbouwereerd en was zich van geen kwaad bewust. Uiteindelijk zat het als volgt. Na opvraging van de BKR-gegevens bleek dat meneer Y een telefoonabonnement voor een GSM had afgesloten en hier torenhoge telefoonrekeningen voor had gekregen, maar deze niet had voldaan. Uiteindelijk is na verder onderzoek gebleken dat het paspoort van meneer Y was gestolen en dat de dieven met dit paspoort een telefooncontract zijn aangegaan op een vals woonadres. Meneer Y had correct dezelfde dag aangifte gedaan van de diefstal van het paspoort, maar het telefooncontract was in de tussentijd al afgesloten. Vervolgens is door de telefoonmaatschappij na enkele maanden een BKR-codering doorgevoerd.

Uit dit verhaal valt op te maken dat meneer Y totaal geen weet had van deze betalingsachterstand. Zonder u te vermoeien met de verdere details kan ik u melden dat de hypotheek met slechts enkele weken vertraging toch is rondgekomen. Meneer Y woont nog steeds met veel plezier in zijn woning met een schoon BKR. Ook weten of u in aanmerking komt voor een hypotheek? Neem dan contact op. Een eerste kennismaking is altijd kosteloos. Soms kunnen wij u telefonisch al helpen bij uw hypotheek.

Door Boris Boon

Erkend Hypotheekadviseur 

Live Chat

Adviesvraag over hypotheken

Heeft u een adviesvraag met betrekking tot een hypotheek? Wij helpen u graag. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een hypotheekadviseur of financieel planner van ons bureau meestal een goede indruk van een mogelijke oplossing.

Velden met een * zijn verplicht.

Waarom klanten ons kiezen?

  • Wij werken landelijk
  • Wij werken op basis van vaste tarieven voor vaste werkzaamheden;
  • Wij hanteren geen vast contract, u kunt maandelijks opzeggen;
  • Maandelijkse nieuwsbrief met belastingtips;
  • Wij geloven in een persoonlijke relatie met een vaste accountmanager en vaste medewerkers;
  • Kosteloos kennismakingsgesprek, desgewenst bij u op het bedrijf of aan huis;
  • Binnen 1 dag antwoord op uw e-mail;
  • Direct contact met een medewerker;
  • Haal- en brengservice voor uw administratie;
  • Maximale belastingbesparing;
  • Gratis overstapservice.

Wij wassen uw auto!

Bezoekt u ons kantoor voor een kennismakingsgesprek dan reinigen wij uw auto, van binnen en buiten!

Carwash