30%-regeling

Voor expats die in Nederland komen wonen en werken bestaat er de mogelijkheid om de kosten voor zogenoemde extraterritoriale kosten belastingvrij te vergoeden. Uw werkgever mag u 30% van uw loon belastinvrij vergoeden. Hier zijn uiteraard voorwaarden aan verbonden welke onderstaand te lezen zijn. Zijn de werkelijke kosten hoger dan mag u deze verstrekken in plaats van het vaste percentage van 30%.

Om gebruik van deze regeling (de 30%-regeling) te kunnen maken dient u eerst toestemming te hebben van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2012 zijn de regels aangescherpt, beknopt dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen :

 • 24 maanden voordat uw eerste werkdag in Nederland begint woonde u meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.
 • U heeft een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt.
 • U werkt in loondienst en niet als zelfstandige.
 • U beschikt over toestemming van de Belastingdienst om hier te mogen werken.

Deze deskundigheid wordt aangetoond met een minimaal salaris van € 35.770. Op deze wijze wordt voorkomen dat de aspergeplukkers uit het Oostblok ook onder de 30%-regeling komen te vallen. Voor werknemers jonger dan 30 in het bezit van een mastertitel is het minimale inkomen zelfs € 27.190. Doet u aan wetenschappelijk onderzoek dan hoeft u helemaal geen minimaal inkomen te hebben.

De zogenoemde extraterritoriale kosten kunnen bestaan uit de volgende kosten :

 • extra kosten voor levensonderhoud doordat de prijs in Nederland hoger is dan in het land waar u vandaan komt U kunt hierbij denken aan extra uitgaven voor maaltijden, gas, water en licht.
 • kosten voor een kennismakingsreis naar Nederland, eventueel met uw gezin, bijvoorbeeld om te zoeken naar een woning of een school
 • kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen
 • kosten voor medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in Nederland
 • dubbele huisvestingskosten wanneer u blijft wonen in het land waar u vandaan komt Dit zijn bijvoorbeeld hotelkosten.
 • extra (eerste) huisvestingskosten Krijgt u van uw werkgever gratis huisvesting? Dan wordt een bedrag voor die huisvesting als loon belast. Vergoedingen voor meubilair vallen niet onder deze regeling.
 • opslagkosten voor het deel van de boedel dat u niet verhuist naar Nederland
 • reiskosten naar het land waar u vandaan komt, bijvoorbeeld voor familiebezoek of gezinshereniging
 • extra kosten voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting als dat duurder is dan het laten invullen van de aangifte door een vergelijkbare belastingadviseur in het land waar u vandaan komt. Hierbij geldt een maximum van € 1.000.
 • cursuskosten om de Nederlandse taal te leren voor u en voor de gezinsleden die bij u verblijven
 • extra (niet-zakelijke) gesprekskosten voor telefoneren met het land waar u vandaan komt
 • de kosten van een aanvraag vrijstelling sociale zekerheid, zoals een A1- of E101-verklaring

De werking van de salariëring is dat uw bruto-inkomen wordt verlaagd. Dit kan dus gevolgen hebben voor het aanvragen van een eventuele sociale uitkering (zoals WW en WIA), toeslagen (huurtoeslag of zorgtoeslag) en voor de aftrekmogelijkheden van pensioenpremies.

Bovenop de 30% belastingvrije vergoeding mag u ook de integrale kosten van verhuizing vergoeden. Ook de kosten voor een kennismakingsbezoek mag u onbelast verstrekken.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Live Chat

Hulp nodig?

Bij het aanvragen van uw offerte?

0168 32 77 02

Waarom klanten ons kiezen?

  • Wij werken landelijk
  • Wij werken op basis van vaste tarieven voor vaste werkzaamheden;
  • Wij hanteren geen vast contract, u kunt maandelijks opzeggen;
  • Maandelijkse nieuwsbrief met belastingtips;
  • Wij geloven in een persoonlijke relatie met een vaste accountmanager en vaste medewerkers;
  • Kosteloos kennismakingsgesprek, desgewenst bij u op het bedrijf of aan huis;
  • Binnen 1 dag antwoord op uw e-mail;
  • Direct contact met een medewerker;
  • Haal- en brengservice voor uw administratie;
  • Maximale belastingbesparing;
  • Gratis overstapservice.