Lenen van uw BV

U heeft de mogelijkheid als DGA om geld te lenen van de BV. U dient te allen tijde zakelijk te handelen om vervelende discussies met de Belastingdienst te voorkomen. Er dient een zakelijke rente te worden overeengekomen. Als DGA heeft u echter 2 petten op, u bent bestuurder van uw BV en daarnaast bent u aandeelhouder. Afhankelijk van de voorwaarden van de lening en gestelde zekerheden zal een passende rente overeengekomen dienen te worden.

Lenen als werknemer

De rente die een werkgever aan een werknemer moet rekenen is vastgesteld door de wetgever. De rente is gelijk aan de belastingrente (voorheen heffingsrente), deze bedraagt thans 3%. Dit is een stuk voordeliger dan de rente die reguliere geldverstrekkers rekenen als rente.

Aandachtspunten

  • Maak een overeenkomst op.
  • Leg vast dat de werknemer de lening aflost als hij niet meer bij u werkzaam is.
  • Leg ook vast dat de rente / aflossing via het salaris mag worden betaald.

 

Lenen als DGA (aandeelhouder)

Als de DGA geldt leent van zijn B.V., ziet de Belastingdienst dit niet als een lening van een werkgever aan een werknemer. Het rentepercentage wordt namelijk niet tussen onafhankelijke partijen afgesproken. Als de DGA in zijn hoedanigheid van aandeelhouder geld van zijn B.V. leent, moet een zakelijke rente worden overeengekomen (bijvoorbeeld rentepercentage van een persoonlijke lening). De rente op een lening die niet voor de eigen woning wordt gebruikt is niet aftrekbaar, denk hierbij aan een lening voor bijvoorbeeld een vakantiewoning, auto in privé of beleggingen.

Leningsovereenkomst

U moet de lening vastleggen in een leningsovereenkomst. In sommige gevallen moet uw partner de overeenkomst ook medeondertekenen.