WOZ erfbelasting

Als u als erfgenaam betrokken bent bij een erfenis dan bent u in veel gevallen erfbelasting (voorheen successierecht) verschuldigd. De hoogte van de erfbelasting wordt bepaald aan de hand van uw relatie tot de overledene, de zogenaamde erflater. Zo wordt er onder andere gekeken naar het feit of u wel of geen familie van de overledene bent, wordt er gekeken naar de waarde van de erfenis die u ontvangt en wordt er tevens gekeken naar de eventuele (gedeeltelijke) vrijstellingen.

Stel dat één of meerdere woningen onderdeel uitmaken van de boedel, betaalt u erfbelasting over de waarde van dit pand/deze panden. Voor deze waarde geldt de WOZ-waarde als uitgangspunt. Het belang van een juiste WOZ-waarde is dan ook zeer groot. De WOZ-waarde is de basis voor alle onroerende zaken die u erft volgens de erfbelasting. Dus dit kan ook gaan om een winkel, bedrijfshal of vakantiewoning welke u erft.

Vanaf 2014 staat in de Successiewet dat bij serviceflats de waarde in het economisch verkeer maatgevend is voor erfbelasting. Bij andere woningen is de WOZ-waarde het uitgangspunt, maar serviceflats kennen persoonlijke verplichtingen die de waarde verlagen. Denk daarbij aan verplichte afname van bijvoorbeeld warme maaltijden of bewaking.

In de Successiewet staat dat u over alles wat u erft van iemand die in Nederland woonde, erfbelasting dient te betalen. De hoogte van de erfbelasting van een woning is afhankelijk van de waarde van de woning en uw relatie tot de overledene. Onderstaand treft u extra uitleg en de tarieven aan van de erfbelasting.

Waarde woning erfbelasting

De hoogte van de verschuldigde erfbelasting is allereerst afhankelijk van de waardering van de woning. Deze waardering wordt bepaald aan de hand van de Waardering Onroerende Zaken waarde (WOZ-waarde) van de woning. De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw door de gemeente vastgesteld, met als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ-waarde van 2014 is dus de waarde van de woning op 1 januari 2013. U wordt doorgaans in januari, februari of maart op de hoogte gesteld van de nieuwe WOZ-waarde. Steeds meer gemeenten verstrekken het aanslagbiljet in januari omwille van financiële redenen.

Erft u een woning en denkt u dat de WOZ-waarde te hoog is, waardoor u te veel erfbelasting moet betalen? Dan kunt u als nieuwe eigenaar van de woning een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen. Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kunt u hier binnen zes weken tegen in bezwaar gaan.

Erfbelasting woning – Vrijstellingen & tarieven

De WOZ-waarde van de woning die u erft bepaalt dus over welk bedrag u erfbelasting moet betalen. Het eerste deel van de erfenis, waarover u geen erfbelasting betaalt, wordt de vrijstelling genoemd. Hoe hoog deze vrijstelling is, is afhankelijk van uw relatie tot de overledene. In onderstaande tabel zijn de hoogtes van de vrijstellingen weergegeven, zoals deze in 2014 gelden.

Relatie tot overledene Hoogte vrijstelling
Echtgenoot, partner 627.367 euro
Kinderen en kleinkinderen 19.868 euro (per kind)
Zieke en gehandicapte kinderen 59.601 euro
Ouders 47.053 euro (gezamenlijk)
Anderen 2.092 euro

De relatie tot de overledene bepaalt het percentage erfbelasting dat u betaalt. De tarieven zijn in 2014 als volgt:

Belast deel van erfenis Partner, kinderen Kleinkinderen Anderen
Tot 117.214 euro 10 % 18 % 30 %
117.214 euro en hoger 20 % 36 % 40 %

Uitstel erfbelasting woning

U dient uiterlijk acht maanden na het overlijden aangifte van erfbelasting bij de Belastingdienst te doen. Steeds meer mensen komen tegenwoordig echter in de problemen, omdat ze een geërfd huis niet binnen acht maanden kunnen verkopen, maar hierover wel binnen deze periode belasting moeten betalen. In dit geval kan uitstel van betaling worden aangevraagd. Bedraagt de erfbelasting van de woning minder dan 50.000 euro, dan krijgt u uitstel van één jaar. Ook als de erfbelasting hoger is dan 50.000 euro, wordt één jaar uitstel verleend. De Belastingdienst stelt hierbij wel als voorwaarden dat het huis te koop staat en dat zekerheid gesteld wordt in de vorm van een hypotheek. Dit wil zeggen dat u het hypotheekrecht aan de Belastingdienst geeft. De geërfde woning dient in dat geval als onderpand: het geeft de Belastingdienst de zekerheid dat u het bedrag in de toekomst kunt betalen. De kosten van het inschrijven van deze hypotheekakte zijn wel voor uw rekening.

Indien u uitstel van aangifte aanvraagt, heeft u dus 1 jaar en 8 maanden na overlijden de tijd om de erfbelasting te betalen. Meer informatie gewenst?

Door mr. M. Hasselman

 

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Live Chat

Waarom klanten ons kiezen?

  • Wij werken landelijk
  • Wij werken op basis van vaste tarieven voor vaste werkzaamheden;
  • Wij hanteren geen vast contract, u kunt maandelijks opzeggen;
  • Maandelijkse nieuwsbrief met belastingtips;
  • Wij geloven in een persoonlijke relatie met een vaste accountmanager en vaste medewerkers;
  • Kosteloos kennismakingsgesprek, desgewenst bij u op het bedrijf of aan huis;
  • Binnen 1 dag antwoord op uw e-mail;
  • Direct contact met een medewerker;
  • Haal- en brengservice voor uw administratie;
  • Maximale belastingbesparing;
  • Gratis overstapservice.

Vraag over uw WOZ-waarde?


Heeft u een vraag met betrekking tot uw WOZ-waarde? Stel gerust uw vraag en een medewerker van WOZ-specialisten zal uw vraag zo goed als mogelijk beantwoorden. Meestal heeft u binnen één werkdag al een antwoord. Dit antwoord is kosteloos.

Velden met een * zijn verplicht.