Erfbelasting aangifte

Als u aangifte erfbelasting moet doen waarin de woning van de overledene is opgenomen, dient u deze op de WOZ-waarde te waarderen. Dat mag de WOZ-waarde zijn van het jaar van overlijden of die van het kalenderjaar wat daar op volgt. Is de overlijdensdatum 1 november 2013, dan mag u kiezen of u de WOZ-waarde 2013 invult of de WOZ-waarde 2014 die begin 2014 bekend wordt gemaakt door de gemeente. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is dat voor belastingjaar 2014 de waardepeildatum voor de WOZ-waarde 1 januari 2013 is. Deze datum ligt dichterbij het moment van overlijden is zou dus een reëlere waarde zijn per overlijdensdatum dan de WOZ-waarde over het jaar 2013. Die is namelijk gebaseerd op de waarde rond de waardepeildatum 1 januari 2012.

U dient in de regel binnen 8 maanden de aangifte erfbelasting in te dienen. Mocht de WOZ-waarde van het nieuwe jaar nog niet bekend zijn, dan dient u de WOZ-waarde van het jaar van overlijden in de aangifte erfbelasting op te nemen. Zodra de WOZ-waarde 2014 bekend is kunt u de Belastingdienst hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en een kopie van de beschikking bijvoegen. De aangifte erfbelasting zal dan op dat punt ambtshalve worden aangepast. U kunt ook uit voorzorg bezwaar maken tegen de aanslag erfbelasting en verwijzen naar het ontbreken van de mogelijk lagere WOZ-waarde over 2014.

Als u op het moment van indienen van de aangifte erfbelasting nog een bezwaar-of beroepsprocedure heeft lopen tegen de vastgestelde WOZ-waarde bij de betreffende gemeente, dan dient u voorlopig die mogelijk te hoge waarde toch op te geven. Indien de waarde na de procedure wordt verminderd dan kunt u de belastinginspecteur hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De aanslag erfbelasting zal ook dan ambtshalve worden aangepast en het teveel betaalde bedrag aan erfbelasting zult u terug ontvangen.

Wenst u hulp bij het opstellen van de aangifte erfbelasting of wenst u dat wij uw WOZ-waarde proberen te verlagen neem dan contact met ons op. Onze collegae van WOZ-specialisten zijn gespecialiseerde juristen die op de hoogte zijn van wetgeving en actuele rechtspraak op het gebied van de WOZ en erfbelasting.

De vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting over 2014 zijn als volgt :

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1

(partners en kinderen)

Tariefgroep 1a

(kleinkinderen)

Tariefgroep 2

(overige verkrijgers)

€ 0 - € 117.214 10% 18% 30%
€ 117.214 - hoger 20% 36% 40%

 

 

 

 

 

Door mr. M. Hasselman

Live Chat

Vraag over uw WOZ-waarde?


Heeft u een vraag met betrekking tot uw WOZ-waarde? Stel gerust uw vraag en een medewerker van WOZ-specialisten zal uw vraag zo goed als mogelijk beantwoorden. Meestal heeft u binnen één werkdag al een antwoord. Dit antwoord is kosteloos.

Velden met een * zijn verplicht.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!