Meer diensten en producten onder het hoge BTW-tarief

woensdag 17/06/2015

Vandaag is bekend geworden dat in de plannen van de regering om de belastingen te herzien sterk wordt ingezet op een hogere BTW. Met name diensten en producten waar nu een BTW-tarief van 6% voor gerekend dient te worden zal worden verhoogd naar 21%.

Het zijn slechts plannen en niet bekend is of het BTW-tarief zelf ook zal toenemen. Op dit moment vallen in ieder geval de volgende diensten en producten onder het lagere BTW-tarief :

- Fietsenmaker

- Schoenmaker

- Kapper

- Sommige onderhoudswerkzaamheden aan oudere woningen

- Camping

- Seizoensverhuur vakantiewoning

- Een bezoek aan het circus, dierentuin, concert, museum, kermis, sportevenement, bioscoop et cetera

- Zwembad en sauna

- Personenvervoer waaronder per taxi, luchtballon of auto voor uw bruiloft

- Geneesmiddelen

- Boeken

Er zijn ook nog diensten en producten waar vrijstellingen voor van toepassing zijn. Bijvoorbeeld voor geneeskundige kosten en kosten van huisvesting. Nu is niet duidelijk of de regering van plan is ook diensten en producten die onder deze vrijstellingen vallen te gaan belasten.

Het is in ieder geval niet de bedoeling om het lagere BTW-tarief op voedsel te verhogen. Voor de dageijkse boodschappen is dat een geruststellende gedachte.

Daarnaast is ook duidelijk geworden dat de regering van plan is om gemeenten meer mogelijkheden te geven om belasting te heffen. Ze mogen dan  experimenteren met 5 miljard euro.