Vanaf 2018 moeten VVE jaarlijks minimumbedrag voor onderhoud gaan storten.

donderdag 30/03/2017

Vanaf 2018 zijn slapende VVE's niet meer aan de orde als het aan de overheid ligt. 

De nieuwe regels bepalen dat een wetttelijke verplichting ervoor zorgt dat minimaal 0,5% van de herbouwwaarde per jaar dient te worden gereserveerd. Er dient ook een meerjarenplan voor onderhoud (MJOP) opgesteld te worden. Wel kan de VVE nog afzien van deze onderhoudsverplichting als tenminste 80% van de eigenaren daarmee instemt. Dan dienen de eigenaren bij onderhoud de kosten zelf te dragen. Dat is min of meer gelijk aan de situatie zoals deze nu ook is.

Ook voorzien de regels in de mogelijkheid dat VVE's leningen aan kunnen gaan en dat eigenaren uitsluitend hoofdelijk aansprakelijk zijn voor hun aandeel in de lening. Daarmee kan ook precies dat deel van de lening bij een verkoop van het appartementsrecht worden meeverkocht.