Uitgebreide stamrecht bv

Iedereen die een gouden handdruk ontvangt, moet beslissen hoe deze gouden handdruk op te nemen. Wij kunnen u van dienst zijn bij alle keuzes om slim om te gaan met regelgeving. Voor de meest optimale oplossing van uw gouden handdruk speelt, naast de fiscale verwerking, uw persoonlijke situatie een belangrijke rol: 

 • Heeft u direct geld uit uw gouden handdruk nodig?
 • Is een tijdelijke aanvullende uitkering uit uw gouden handdruk gewenst?
 • Kunt u dankzij uw gouden handdruk eerder stoppen met werken?
 • Wilt u uw gouden handdruk gebruiken als aanvulling op uw pensioen?

Mocht u uw gouden handddruk wensen aan te wenden voor een verzekering dan kunnen wij hier ook een oplossing voor aanbieden. Wij hebben hier de keuze uit meerdere professionele verzekeraars en banken. Ook kunnen wij een oplossing begeleiden indien u uw ontslagvergoeding wenst onder te brengen op een bankspaarrekening.

Voordelen stamrecht bv

 • U heeft uitstel van belastingheffing
 • U kunt zelf bepalen hoe u uw vermogen laat groeien
 • U kunt het kapitaal aanwenden als startkapitaal voor uw onderneming
 • U kunt zelf het moment van uitkeren bepalen en hiermee belastingvoordeel behalen
 • U kiest het moment waarop u de uitkeringen laat ingaan

Een Stamrecht vennootschap is een persoonlijke verzekeringsmaatschappij. De oprichter van de BV is tevens directeur-grootaandeelhouder (DGA). Alle activiteiten van de BV met betrekking tot de stamrechtverplichting moeten voldoen aan de fiscale eisen en doelstellingen; het geld beheren om een bepaald rendement (dat afgesproken is in de stamrechtovereenkomst tussen BV en natuurlijk persoon) voor de belegger te behalen. Dit oprentingspercentage is afhankelijk van de geldende marktrente.
Wat is de het oprentingspercentage? Indien de stamrechtgelden belegd worden tegen een hoger rendement dan het oprentingspercentage, welk is overeengekomen in de stamrechtovereenkomst tussen de BV en de DGA, dan moet over het meerdere vennootschapsbelasting (Vpb) afgedragen worden. Het tarief voor de vennootschapsbelasting over 2013 bedraagt 20% over de eerste € 200.000,- winst.

Mogelijke wijze van belegging:

 • effecten /aandelen /beleggingsfondsen;
 • obligaties /staatsleningen;
 • vastgoed / commercieel verhuurd onroerend goed;
 • verstrekking van lening aan de DGA;
 • verstrekking van lening aan een andere onderneming;
 • herbeleggen van gelden bij een verzekeraar: vast stamrecht, flexibel stamrecht, etc.

Inkomen en fiscale aspecten van de BV.

Het inkomen van een BV kan uit verschillende componenten van de beleggingen komen.
Rendement van beleggingen, onroerend goed en financieringen Als in aandelen wordt belegd, wordt het rendement (dividend, etc) dat bovenop het oprentingspercentage van de stamrechtverplichting komt met vennootschapsbelasting belast. Het werkelijke rendement blijkt aan het einde van het boekjaar bij het opstellen van de jaarrekening, het oprentingspercentage zou dus ook per jaar achteraf vastgesteld kunnen worden teneinde de oprenting van de stamrechtverplichting in de pas te laten lopen met het rendement op de beleggingen. Echter, niet elke belastinginspecteur gaat akkoord met een dergelijke handelwijze. Veelal eist de inspecteur dat minimaal 0,5% van de opbrengst aan de BV ten goede komt. Dat bovenstaande geldt mutatis mutandis ook voor obligaties en onroerend goed. Ook kan de BV gelden uitlenen aan derden tegen een marktconforme rente. Kosten van de BV, zoals het salaris van de DGA, komen ten laste van de winst. Wanneer de DGA werkzaamheden verricht voor de BV, moet hij zichzelf een salaris toekennen uit de BV. Dit salaris wordt in principe gesteld op € 41.000,-- en wordt de gebruikelijkloonregeling genoemd. Een hoger salaris mag, een lager salaris is toegestaan indien het lagere salaris gerechtvaardigd is. Dit zal aangetoond moeten worden.

Management Fee's

Een BV kan werkzaamheden voor derden verrichten. Daarvoor ontvangt de BV een fee. Ook dit vormt inkomen voor de BV. De BV zal (een gedeelte van) de fee aan zijn DGA doorbetalen als loon voor de verrichte werkzaamheden. Dergelijke werkzaamheden dienen in de doelstelling van de BV opgenomen te worden. Om te voorkomen dat een dienstbetrekking wordt aangenomen tussen de DGA en de derde waarvoor werkzaamheden worden verricht dient voor meerdere opdrachtgevers te worden gewerkt.

Het oprichten van de vennootschap.

Het oprichten van een BV gebeurt door een notaris door middel van een oprichtingsakte. Het oprichten van een BV neemt ca. 2 tot 4 weken in beslag. Gedurende die weken heeft de BV een BV i.o. (in oprichting) status. De BV kan al wel als zodanig optreden, echter de bestuurder is dan wel persoonlijk aansprakelijk voor elke actie van de BV.

Zinvol is het om de doelstelling van de BV zo ruim mogelijk te formuleren. Dit in verband met geplande en toekomstige activiteiten in de BV. Aangezien werkgevers meestal niet willen wachten met het uitkeren van de schadeloosstelling, is het mogelijk om het bedrag op een "kwaliteitsrekening" bij een notaris te zetten. Daarnaast is het raadzaam een verlengd boekjaar te vermelden waardoor u over het lopende boekjaar accountants- of administratiekosten kan besparen.

Wij zijn in staat om u een zeer concurrerend uitgebreid pakket aan te bieden voor de oprichting van een BV en de fiscale begeleiding daarbij. Dit pakket wordt aangeboden voor € 850,00 (exclusief BTW). De volgende diensten worden hiervoor geleverd:

Oprichting van de BV (inclusief notariskosten)Volmacht aan notariskantoor t.b.v. passeren van de akteInschrijving Kamer van Koophandel bij oprichtingOpstellen stamrechtovereenkomstVerkrijgen stamrechtvrijstelling bij de belastingdienst

Stamrecht BV als Werk BV.

In de BV kan ook een onderneming worden uitgeoefend. Ten aanzien van het stamrecht gelden een aantal fiscale voorschriften. Zo mag het stamrecht niet als onderpand dienen voor verkregen leningen. Hier dient rekening mee te worden gehouden bij het aangaan van verplichtingen met derden door de vennootschap.

Liquidatie van uw Stamrecht vennootschap

Naast het oprichten van uw BV kunnen wij u nu ook behulpzaam zijn bij de liquidatie van uw BV. In het verleden zijn er nogal wat BV's opgericht waarbij achteraf blijkt dat er een verkeerde keuze is gemaakt. Tegen een vooraf geoffreerde prijs kunnen wij uw BV liquideren.

Laat u voorlichten door één van onze fiscalisten, wij bezoeken u aan huis of op een plaats die u past. Uiteraard kunnen we ook afspreken op onze kantoren te Amsterdam, Wassenaar en Zevenbergen!

 

Live Chat

Waarom klanten ons kiezen?

  • Wij werken landelijk
  • Wij werken op basis van vaste tarieven voor vaste werkzaamheden;
  • Wij hanteren geen vast contract, u kunt maandelijks opzeggen;
  • Maandelijkse nieuwsbrief met belastingtips;
  • Wij geloven in een persoonlijke relatie met een vaste accountmanager en vaste medewerkers;
  • Kosteloos kennismakingsgesprek, desgewenst bij u op het bedrijf of aan huis;
  • Binnen 1 dag antwoord op uw e-mail;
  • Direct contact met een medewerker;
  • Haal- en brengservice voor uw administratie;
  • Maximale belastingbesparing;
  • Gratis overstapservice.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Wij wassen uw auto!

Bezoekt u ons kantoor voor een kennismakingsgesprek dan reinigen wij uw auto, van binnen en buiten!

Carwash

Adviesvraag over stamrecht?

Heeft u een adviesvraag met betrekking tot uw ontslagvergoeding of een stamrecht BV? Wij helpen u graag. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een fiscalist van ons bureau meestal een goede indruk van een mogelijke oplossing.

Velden met een * zijn verplicht.

Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij binnen maximaal één werkdag contact met u opnemen.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!