Stappenplan opheffen actieve stamrecht BV

Er zijn twee routes om de liquidatie van uw stamrecht BV in werking te zetten. Als uw stamrecht BV actief heeft deelgenomen aan het economisch verkeer dan dient er een standaardprocedure gevolgd te worden. Wanneer de BV uitsluitend uw stamrechtvoorziening heeft beheerd is het mogelijk om versneld te kunnen ontbinden. Ontbinden is in dit voorbeeld gelijk aan het liquideren, opheffen, stoppen en beëindigen van uw stamrecht BV. Deze versnelde procedure noemt men ook wel een turboliquidatie. De reguliere procedure neemt enkele maanden in beslag om alle stappen te doorlopen. Daarnaast gaat deze procedure gepaard met extra kosten.

Procedure en stappenplan opheffen 'actieve' stamrecht BV

 • In de oprichtingsakte van uw stamrecht BV is een en ander opgenomen over de ontbinding van de BV. Lees welke bepalingen dit zijn en neem deze in acht. Meestal zijn dit standaardbepalingen. 
 • U dient een vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en zelfstandig (of op voorstel van het daartoe bevoegde orgaan) een besluit tot ontbinding van de BV.
 • Er dient een vereffenaar te worden aangewezen, in het voornoemde besluit geeft u aan wie er als vereffenaar wordt aangewezen en wie als bewaarder van de boeken en bescheiden optreedt. Dit mag één en dezelfde persoon zijn.
 • Schrijf met behulp van formulier 17a de ontbinding, de vereffenaar en de bewaarder van boeken in bij de Kamer van Koophandel.
 • Vanaf nu dient er bij alle correspondentie van de Stamrecht BV de term "in liquidatie" achter de naam van de BV te worden geplaatst.
 • De vereffenaar gaat na of er na betaling van de eventuele schulden een overschot is van vermogen.
 • Is er een overschot, dan betaalt de vereffenaar eerst alle schulden van uw stamrecht BV. Daarna draagt de vereffenaar het resterende kapitaal over aan de aandeelhouders of eventueel anderen die volgens de statuten daartoe gerechtigd zijn.
 • Is er een tekort, dan dient er faillissement aangevraagd te worden bij de rechter. Alleen indien alle bekende schuldeisers instemmen met de voortzetting van de vereffening buiten faillissement is dit niet wettelijk verplicht.
 • Er wordt rekening en verantwoording van de vereffening opgesteld door de vereffenaar en - indien er meerdere gerechtigden zijn - een plan van verdeling.
 • Deponeer nu de rekening en verantwoording en het plan van verdeling bij de Kamer van Koophandel, daarnaast deponeert u de liquidatiebalans.
 • Publiceer deze deponering in een landelijk dagblad. Dagblad Trouw is een voordelige oplossing.
 • Nu dient er 2 maanden gewacht te worden alvorens verder te gaan. Dit om crediteuren de mogelijkheid te geven zich te verzetten tegen de ontbinding.
 • Vraag de rechtbank om een verklaring van non-verzet (uitsluitend indien er ook daadwerkelijk geen verzet is aangetekend).
 • De vereffenaar voert het plan van verdeling uit indien de verklaring van non-verzet is ontvangen.
 • De BV is nu ontbonden.
 • Deponeer de ontbinding en de gegevens van de bewaarder van de boeken bij de Kamer van Koophandel (hiervoor gebruikt u formulier 17b).
 • De bewaarder van de boeken heeft de wettelijke plicht de boeken  en bescheiden van de BV 7 jaar te bewaren.
Heeft u meerdere vragen over dit onderwerp dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook bij het beëindigen van uw stamrecht BV zijn wij u graag van dienst.
 

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Live Chat

Adviesvraag over stamrecht?

Heeft u een adviesvraag met betrekking tot uw ontslagvergoeding of een stamrecht BV? Wij helpen u graag. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een fiscalist van ons bureau meestal een goede indruk van een mogelijke oplossing.

Velden met een * zijn verplicht.

Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij binnen maximaal één werkdag contact met u opnemen.

Waarom klanten ons kiezen?

  • Wij werken landelijk
  • Wij werken op basis van vaste tarieven voor vaste werkzaamheden;
  • Wij hanteren geen vast contract, u kunt maandelijks opzeggen;
  • Maandelijkse nieuwsbrief met belastingtips;
  • Wij geloven in een persoonlijke relatie met een vaste accountmanager en vaste medewerkers;
  • Kosteloos kennismakingsgesprek, desgewenst bij u op het bedrijf of aan huis;
  • Binnen 1 dag antwoord op uw e-mail;
  • Direct contact met een medewerker;
  • Haal- en brengservice voor uw administratie;
  • Maximale belastingbesparing;
  • Gratis overstapservice.