Stappenplan opheffen niet-actieve stamrecht BV

Voor een zuivere stamrecht BV waar uitsluitend het beheer van het stamrechtkapitaal in heeft plaatsgevonden is de zogeheten 'turboliquidatie' mogelijk. Deze methode van ontbinden is een snelle en goedkope wijze van het opheffen van uw stamrecht BV. De voordelen zitten hem in het feit dat er geen vereffening hoeft plaats te vinden en u heeft geen publicatieplicht in een landelijk dagblad.

'Turboliquidatie' in het Burgerlijk Wetboek is geregeld in artikel 2:19 lid 4 BW : indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, houdt hij alsdan op te bestaan. U kunt dus voor deze verkorte wijze van ontbinden kiezen als er geen baten meer zijn. Het grootste verschil tussen een reguliere ontbinding is dan ook het vervallen van de vereffeningsprocedure zoals deze bij een reguliere ontbinding wel het geval is.

U dient overigens wel zeker te zijn van de situatie dat er geen baten meer zijn. Anders kan de BV herleven en ook nog in een faillissement betrokken kunnen worden. Deskundige begeleiding bij deze variant is dan ook aan te bevelen. Wij kunnen deze werkzaamheden uitvoeren tegen een tarief ad € 350 exclusief BTW.

Procedure en stappenplan opheffen 'niet-actieve' stamrecht BV

 • In de oprichtingsakte van uw stamrecht BV is een en ander opgenomen over de ontbinding van de BV. Lees welke bepalingen dit zijn en neem deze in acht. Meestal zijn dit standaardbepalingen. 
 • U dient een vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en zelfstandig (of op voorstel van het daartoe bevoegde orgaan) een besluit tot ontbinding van de BV.
 • Schrijf met behulp van formulier 17 de ontbinding, de vereffenaar en de bewaarder van boeken in bij de Kamer van Koophandel.
 • De bewaarder van de boeken dient de boekhouding van de stamrecht BV 7 jaren te bewaren. Hierna mag de administratie vernietigd worden.
 • U dient de Belastingdienst te informeren over de beëindiging en u dient de aangifte Vennootschapsbelasting in te dienen.

Vanzelfsprekend helpen wij u graag bij het uitvoeren van deze werkzaamheden. Gebruik hiervoor het formulier op deze pagina om uitgebreidere informatie aan te vragen. 

Let u ook goed op het in acht nemen van de wettelijke voorschriften bij het liquideren van uw stamrecht BV. Op het moment dat u niet de juiste wettelijke bepalingen in acht neemt kunt u ook achteraf nog geconfronteerd worden met naheffingen door de belastingdienst. Ook kunnen eventuele schulden herleven zoals hierboven reeds weergegeven. 

Uitrekenen of in uw voordeel het liquideren van uw stamrecht BV gunstig is kunnen wij op basis van een maatwerkberekening voor uw BV verzorgen. Zelf uitrekenen of het voordelig is kunt u ook via onze online stamrecht rekenmodule. In deze algemene berkening is wel rekening gehouden met de 80% regeling welke alleen in 2014 van toepassing is voor eigenaren van een stamrecht BV.

Waarom klanten ons kiezen?

  • Wij werken landelijk
  • Wij werken op basis van vaste tarieven voor vaste werkzaamheden;
  • Wij hanteren geen vast contract, u kunt maandelijks opzeggen;
  • Maandelijkse nieuwsbrief met belastingtips;
  • Wij geloven in een persoonlijke relatie met een vaste accountmanager en vaste medewerkers;
  • Kosteloos kennismakingsgesprek, desgewenst bij u op het bedrijf of aan huis;
  • Binnen 1 dag antwoord op uw e-mail;
  • Direct contact met een medewerker;
  • Haal- en brengservice voor uw administratie;
  • Maximale belastingbesparing;
  • Gratis overstapservice.

Live Chat

Adviesvraag over stamrecht?

Heeft u een adviesvraag met betrekking tot uw ontslagvergoeding of een stamrecht BV? Wij helpen u graag. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een fiscalist van ons bureau meestal een goede indruk van een mogelijke oplossing.

Velden met een * zijn verplicht.

Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij binnen maximaal één werkdag contact met u opnemen.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!