Uitgebreide informatie opheffen stamrecht bv

U kunt diverse redenen hebben voor het stoppen van uw stamrecht BV. Hier wordt ook wel de term liquideren voor gebruikt. Wij zullen hierna een korte toelichting geven voor uw mogelijke motivatie :

Uw BV heeft voldaan aan de verplichtingen, uitkeringen zijn gedaan en er is geen kapitaal meer beschikbaar.

Als de stamrecht BV de gehele stamrechtverplichting heeft uitgekeerd aan u in de vorm van uitkeringen en er is geen geld meer aanwezig (buiten het startkapitaal en eventueel winstreserves) dan heeft deze voldaan aan de verplichtingen en kunt u tot liquidatie overgaan.

Ook kan er sprake van een situatie zijn dat er nog niet is voldaan aan de stamrechtovereenkomst, maar dat u simpelweg geen uitvoering hieraan kunt geven vanwege het onbreken van kapitaal. Bijvoorbeeld door beleggingen die verkeerd zijn uitgepakt. In een dergelijke situatie is het aan te bevelen ten alle tijde overleg met de Belastingdienst te hebben voor het verkrijgen van toestemming. Men kan zich op het standpunt stellen dat er over de resterende stamrechtvoorziening loonheffing dient te worden uitgekeerd. Vanzelfsprekend kunnen wij namens u optreden in dergelijke kwesties om uw belangen te behartigen.

Het resultaat van uw stamrecht BV valt tegen en heeft hoge instandhoudingskosten

Soms komt het voor dat de verplichtingen bij een stamrecht BV tegenvallen. U heeft bijvoorbeeld niet gerekend op hoge jaarlijkse advieskosten. Of het beleggingsresultaat valt tegen. Ook kan de rompslomp van de jaarlijkse werkzaamheden tegenvallen ten opzichte van verwachting op dit gebied. In een dergelijke situatie kunt u alsdan besluiten om het aanwezige stamrechtkapitaal over te hevelen naar een bankspaarrekening en de stamrecht BV op te heffen.

Uw stamrecht BV opheffen omdat de voordelen inmiddels zijn vervallen

Steeds vaker wordt banksparen gebruikt als oplossing voor de ontslagvergoeding omdat dit een erg flexibele en goedkope manier is om met een ontslagvergoeding om te gaan. Voor personen die voor 2010 een ontslagvergoeding kregen bestond de optie van banksparen echter niet en diende de keuze gemaakt te worden tussen een relatief dure verzekering of een stamrecht BV. Hierbij is de stamrecht BV vaak opgericht om vooral de kosten en inflexibiliteit bij verzekeraars te vermijden, de kosten van een BV waren destijds wellicht aanzienlijk minder. Nu banksparen mogelijk is met de gouden handdruk, is het ook mogelijk om kosteloos te sparen bij de bank en op ieder gewenst moment het geld (of een deel ervan) op te nemen. Voor diegenen die simpelweg willen sparen met de ontslagvergoeding en flexibel willen opnemen is dit dus een zeer goede optie geworden, aangezien de kosten (en moeite) van de stamrecht BV komen te vervallen.

Dit leidt er ook toe dat er mensen zijn die een stamrecht BV hebben opgericht voor 2010 (omdat dit destijds de beste optie was) maar waarvoor het gouden handdruk banksparen een betere oplossing was geweest dan de stamrecht BV. Dit betekent niet dat voor hen deze optie niet meer mogelijk is. Je kunt namelijk als klant van de stamrecht BV het aanwezige tegoed oversluiten naar een bank in de vorm van banksparen. Zo open je een gratis bankspaarrekening waarin het geld wordt overgeboekt, en kan de stamrecht BV worden opgeheven.

Deze optie is ook erg interessant voor stamrecht BV's waarvan het einde nadert. Wanneer de uitkeringen eenmaal zijn ingegaan en waarschijnlijk niet meer hoeven te worden aangepast, is de stamrecht BV eigenlijk ook overbodig geworden. De jaarlijkse kosten blijven doorlopen terwijl het kapitaal minder en minder wordt dus relatief zal de BV steeds meer gaan kosten. Ook de geboden flexibiliteit biedt dan geen voordelen meer. Doorgaans zal het prettiger zijn om het kapitaal over te boeken naar een uitkerende bankspaarrekening (of eventueel lijfrente) welke de uitkeringen gratis uitvoert (inclusief jaaropgave en loonadministratie) terwijl de stamrecht BV kan worden opgeheven.

Vertrek naar het buitenland en het al dan niet meenemen van de stamrecht BV

Bij een emigratie van het bestuur van de stamrecht BV spelen er nogal wat juridisch en fiscale zaken. Het dagelijkse bestuur van een stamrecht BV kan niet zomaar naar het buitenland verhuizen. Sinds 1 januari 2010 is de wetgeving op dit moment verruimd, maar het blijft lastige materie. Zo hangt de behandeling af van het toekomstige land waar u woonachtig bent hoe de fiscale behandeling is.

In veel van de bovengenoemde gevallen is de wetgeving per 1 januari een mogelijke bottleneck. Zodra de wetgeving definitief is op dit punt leest u op deze site meer hierover. Ook kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief waarbij wij u regelmatig informeren.

 

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Live Chat

Waarom klanten ons kiezen?

  • Wij werken landelijk
  • Wij werken op basis van vaste tarieven voor vaste werkzaamheden;
  • Wij hanteren geen vast contract, u kunt maandelijks opzeggen;
  • Maandelijkse nieuwsbrief met belastingtips;
  • Wij geloven in een persoonlijke relatie met een vaste accountmanager en vaste medewerkers;
  • Kosteloos kennismakingsgesprek, desgewenst bij u op het bedrijf of aan huis;
  • Binnen 1 dag antwoord op uw e-mail;
  • Direct contact met een medewerker;
  • Haal- en brengservice voor uw administratie;
  • Maximale belastingbesparing;
  • Gratis overstapservice.

Wij wassen uw auto!

Bezoekt u ons kantoor voor een kennismakingsgesprek dan reinigen wij uw auto, van binnen en buiten!

Carwash

Adviesvraag over stamrecht?

Heeft u een adviesvraag met betrekking tot uw ontslagvergoeding of een stamrecht BV? Wij helpen u graag. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een fiscalist van ons bureau meestal een goede indruk van een mogelijke oplossing.

Velden met een * zijn verplicht.

Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij binnen maximaal één werkdag contact met u opnemen.