Stamrecht BV en bijstand

Een stamrecht BV of gouden handdruk wordt in principe volledig in mindering gebracht op een bijstandsuitkering (WWB). Echter wanneer u de ontslagvergoeding (gouden handdruk) ineens heeft laten uitkeren, en meteen hebt afgerekend met de Belastingdienst wordt deze opgeteld bij het totale vermogen. De vrijstelling voor 2013 bedraagt voor een alleenstaande € 5.795, voor een alleenstaande ouder € 11.590 en voor gehuwden eveneens € 11.590.

Beschikt u over een koopwoning dan wordt ook met dit vermogen rekening gehouden. Tenminste als uw overwaarde meer dan € 48.900 bedraagt. Helaas staat voor veel woningeigenaren hun huis 'onder water'. In een dergelijke situatie is er geen sprake van overwaarde, maar van onderwaarde. U hoeft in deze situatie uw woning niet verplicht te verkopen. Wel kan het een probleem zijn om uw hypotheeklasten te voldoen met een bijstandsuitkering. Min of meer wordt u dan indirect toch gedwongen uw huis te verkopen als deze situatie het geval is.

Wel is het zo dat de gemeente een uitzondering kan maken indien uw hypotheeklasten overeenkomen met de huurprijs van een voor u geschikte woning. In dat geval kan men ervoor kiezen om de bijstandsuitkering in de vorm van een lening te verstrekken.

De Wet werk en bijstand (WWB) vervangt per 1 januari 2004 de Algemene bijstandswet (Abw). Werkloze werknemers die mogelijk een beroep kunnen doen op de Wet werk en bijstand kan men globaal onderverdelen in twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit werknemers die een te kort arbeidsverleden hebben om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. De tweede categorie bestaat uit werkloze werknemers die bij aanvang van de werkloosheid jonger dan 50 jaar waren, de maximale uitkeringsduur van hun WW-uitkering volledig hebben doorlopen en aansluitend een beroep doen op de Wet werk en bijstand. De Wet werk en bijstand wordt wel eens omschreven als een vangnetregeling en is een inkomensvoorziening voor iedereen die legaal in Nederland woont, onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien en bovendien geen recht heeft op een andere uitkering of voorziening.

De Wet werk en bijstand geeft een aanvulling op een eventueel (gezins)inkomen tot het relevante sociaal minimum. De bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar is afgeschaft met ingang van 1 oktober 2009. Hiervoor in de plaats is de Wet investeren in jongeren gekomen (WIJ), waarbij werken en of leren voorop staat. Indien de jongere onvoldoende inkomen heeft, kan er mogelijk een beroep gedaan worden op de inkomensvoorziening WIJ. De bedragen van deze inkomensvoorziening zijn gelijk aan die van de bijstand. Voor jongeren van 18 tot en met 26 jaar gelden aparte normen.

Voor personen van 27 tot 65 jaar gelden per 1 januari 2013 de volgende netto bedragen:

Echtparen/ongehuwd samenwonenden: € 1.255,86 netto per maand (= 100% van het netto minimumloon) exclusief vakantiegeld.

Alleenstaanden: € 627,93 netto per maand (= 50% van het netto minimumloon) exclusief vakantiegeld en eventueel aangevuld met een (woon)toeslag van maximaal &euro: 251,17 netto per maand (= 20% van het netto minimumloon) exclusief vakantiegeld.

Alleenstaande ouders: € 879,10 netto per maand (= 70% van het netto minimumloon) exclusief vakantiegeld en eventueel aangevuld met een (woon)toeslag van maximaal &euro: 251,17 netto per maand (= 20% van het netto minimumloon) exclusief vakantiegeld.

Het uitgangspunt voor de bijstandsnorm voor alleenstaande ouders en alleenstaanden is dat de (woon)kosten met anderen kunnen worden gedeeld. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan kan de gemeente een toeslag toekennen van maximaal 20% van het netto minimumloon.

Live Chat

Adviesvraag over stamrecht?

Heeft u een adviesvraag met betrekking tot uw ontslagvergoeding of een stamrecht BV? Wij helpen u graag. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een fiscalist van ons bureau meestal een goede indruk van een mogelijke oplossing.

Velden met een * zijn verplicht.

Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij binnen maximaal één werkdag contact met u opnemen.

Waarom klanten ons kiezen?

  • Wij werken landelijk
  • Wij werken op basis van vaste tarieven voor vaste werkzaamheden;
  • Wij hanteren geen vast contract, u kunt maandelijks opzeggen;
  • Maandelijkse nieuwsbrief met belastingtips;
  • Wij geloven in een persoonlijke relatie met een vaste accountmanager en vaste medewerkers;
  • Kosteloos kennismakingsgesprek, desgewenst bij u op het bedrijf of aan huis;
  • Binnen 1 dag antwoord op uw e-mail;
  • Direct contact met een medewerker;
  • Haal- en brengservice voor uw administratie;
  • Maximale belastingbesparing;
  • Gratis overstapservice.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!