Stappenplan

Als u uiteindelijk de beslissing hebt genomen om een stamrecht BV op te richten is de onderstaande werkwijze aan te bevelen. Dit overzicht geeft u een indruk van de uit te voeren werkzaamheden waarbij wij u zoveel mogelijk wensen te ontzorgen. Daar waar wij niet in de mogelijkheid zijn om gegevens op te vragen of aan te leveren zullen wij u hierom vragen. 

Inventarisatie doelstelling stamrecht BV 

Tijdens ons kennismakingsgesprek zullen wij u de mogelijkheden toelichten voor het aanwenden van het kapitaal in uw BV. Afhankelijk van uw horizon, leeftijd en wensen zullen wij u adviseren over de meest gunstige keuzes.

Keuze melden bij uw werkgever

Het is aan te bevelen om uw werkgever in een vroeg stadium aan te geven dat u een keuze heeft gemaakt voor een nog op te richten stamrecht BV. Indien u zich laat bijstaan door een advocaat dan kunt u hem of haar verzoeken deze keuze over te dragen aan de werkgever. Het is van groot belang dat u de ontslagvergoeding op geen enkel moment ontvangt op een bankrekening, anders dan die van de op te richten stamrecht BV.

Stamrechtovereenkomst

Er wordt een stamrechtovereenkomst door ons kantoor opgesteld waarin de afspraken omtrent de stamrechtverplichting met u worden geregeld. Hierover geven wij u tijdens het kennismakingsgesprek advies.

Goedkeuring belastingdienst

De belastingdienst zullen we de overeenkomsten voorleggen en verzoeken hun goedkeuring te verlenen aan de oprichting van de stamrecht BV. Op deze wijze is er voor alle partijen zekerheid omtrent de af te handelen gouden handdruk.

Ook zullen wij de BV aanmelden bij de fiscus zodat men de BV een fiscaal nummer toekent. 

Oprichtingsakte stamrecht BV

In de tussentijd hebben wij de notaris opdracht gegeven tot het oprichten van de stamrecht BV. U ontvangt dan eerst een concept-akte met daarin de statuten opgenomen. Stel dat u ondernemersactiviteiten wenst te gaan voeren middels uw BV dan is het raadzaam de juiste ondernemersactiviteiten op te nemen in de statuten.

Bent u akkoord met de inhoud van de concept-statuten dan kunt u bij volmacht de notaris verzoeken de BV daadwerkelijk op te richten. 

Inschrijving Kamer van Koophandel

Wij zullen ervoor zorgen dat uw stamrecht BV wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U bent hier geen jaarlijkse bijdrage meer voor verschuldigd. Jaarlijks dient u wel een afschrift van de jaarrekening te deponeren voor uw stamrecht BV. Deze werkzaamheden verzorgen wij ook voor u indien u ook het jaarlijks onderhoud van uw BV door ons wenst te laten verzorgen. Dit doen wij vanaf een tarief ad 350 euro exclusief BTW.

Openen bankrekening

Op naam van uw stamrecht BV dient een bankrekening geopend te worden waarop u later de ontslagvergoeding kunt laten storten. Ook kunt u hier de zakelijke betalingen van verrichten. U kunt hiervoor de concept-oprichtingsakte van de BV meesturen en soms een bewijs van inschrijving in het handelsregister. 

Storting ontslagvergoeding

Zodra de voorgaande stappen met een positieve afloop zijn doorlopen dan kunt u de werkgever verzoeken de ontslagvergoeding over te maken aan uw stamrecht BV. Heeft u baat bij een snelle afwikkeling of dreigt een naderend faillissement van uw werkgever dan kunt u ook verzoeken de ontslagvergoeding eerst over te maken op de derdengeldrekening van de notaris onder beding van een stamrecht.

Bovenstaand stappenplan is een weergave van een reguliere oprichting van een stamrecht BV. Er kunnen bijzonderheden spelen indien u bijvoorbeeld direct een uitkering wenst te ontvangen vanuit uw stamrecht BV. Ook dan kunnen wij u helpen door het voeren van een loonadministratie zodat u tijdig en juist loonbelasting afdraagt. 

Heeft u plannen om een deel van het kapitaal uit te lenen dan kunnen wij u ook helpen bij het opstellen van fiscaal geoorloofde leningovereenkomsten. Op dit moment heeft de Belastingdienst een aparte werkgroep opgericht welke zich uitsluitend bij het controleren van stamrecht BV's bezighoudt. 

Indien u voor eigen rekening wenst te beginnen dan kunnen wij u ook adviseren over de mogelijkheden en kunnen wij alle administratieve verplichtingen voor u verzorgen. 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van onze dienstverlening dan vernemen wij deze graag!

Met vriendelijke groet,

 

Live Chat

Waarom klanten ons kiezen?

  • Wij werken landelijk
  • Wij werken op basis van vaste tarieven voor vaste werkzaamheden;
  • Wij hanteren geen vast contract, u kunt maandelijks opzeggen;
  • Maandelijkse nieuwsbrief met belastingtips;
  • Wij geloven in een persoonlijke relatie met een vaste accountmanager en vaste medewerkers;
  • Kosteloos kennismakingsgesprek, desgewenst bij u op het bedrijf of aan huis;
  • Binnen 1 dag antwoord op uw e-mail;
  • Direct contact met een medewerker;
  • Haal- en brengservice voor uw administratie;
  • Maximale belastingbesparing;
  • Gratis overstapservice.

Adviesvraag over stamrecht?

Heeft u een adviesvraag met betrekking tot uw ontslagvergoeding of een stamrecht BV? Wij helpen u graag. Het eerste antwoord is kosteloos. Als u duidelijk uw situatie beschrijft heeft u ook na één antwoord door een fiscalist van ons bureau meestal een goede indruk van een mogelijke oplossing.

Velden met een * zijn verplicht.

Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij binnen maximaal één werkdag contact met u opnemen.

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!

Wij wassen uw auto!

Bezoekt u ons kantoor voor een kennismakingsgesprek dan reinigen wij uw auto, van binnen en buiten!

Carwash